[Ký sự làm game] Chương 4: Tìm công việc thực tập

Ở chương trước, mình đã bày tỏ quan điểm của mình về hai trường phái code chay hay dùng engine. Mình rất vui khi đây là bài đầu tiên trong series bắt đầu có phản hồi, cả trên blog của mình lẫn trên voz. Điều này có ý nghĩa rất lớn với bản thân mình […]

Read More

[Ký sự làm game] Chương 3: Engine hay không engine?

Cuối chương trước, mình có nêu một vấn đề về suy nghĩ, tư tưởng của nhiều bạn, trong số đó có mình trước đây về việc dùng game engine thay vì code từ đầu. Ban đầu mình định phân tích ngay trong phạm vi bài viết trước, nhưng nghĩ lại thì vấn đề này xứng […]

Read More

[Ký sự làm game] Chương 2: Những con game đầu tiên

Tiếp nối chương 1, loạt bài ký sự làm game của mình lại trở lại với chương thứ 2 để kể về những gì đã đưa mình tới nghiệp làm game. Nếu xét toàn bộ quá trình mình bập vào lập trình, tức là lúc mình ngồi gõ lạch cạch với mấy con phím Mitsumi […]

Read More

[Ký sự làm game] Chương 1: Sự khởi đầu

Xin chào mọi người! Đây là bài viết mở hàng của mình trên blog, cũng là bài đầu tiên của loạt bài Ký sự làm game. Loạt bài “[Review] Nhìn lại 15 năm lập trình” của bác Blanic trên voz đã truyền cảm hứng cho mình thực hiện loạt bài này. Trong loạt bài này, […]

Read More