[Ký sự làm game] Chương 1: Sự khởi đầu

Xin chào mọi người!

Đây là bài viết mở hàng của mình trên blog, cũng là bài đầu tiên của loạt bài Ký sự làm game. Loạt bài “[Review] Nhìn lại 15 năm lập trình” của bác Blanic trên voz đã truyền cảm hứng cho mình thực hiện loạt bài này.

Trong loạt bài này, mình sẽ kể lại câu chuyện về việc mình đã trở thành một lập trình viên làm game như thế nào, cũng như những kinh nghiệm mà mình luôn hy vọng rằng có ai đó đã chỉ cho mình khi mình bắt đầu. Điều mình hy vọng là loạt bài này sẽ giúp ích cho nhiều người, cụ thể là mình mong những kinh nghiệm mà bản thân mình đã trải qua sẽ có ích phần nào cho những bạn mới bắt đầu. Với người có kinh nghiệm, loạt bài này sẽ như một series giải trí phục vụ nhiều mục đích khác nhau, có thể là nhìn lại con đường mà họ đã đi, hoặc trải nghiệm cảm giác đi trên con đường của mình.

Continue reading [Ký sự làm game] Chương 1: Sự khởi đầu