Mình là Giang, một lập trình viên game. Kể từ ngày mình bắt đầu làm bài tập lớn ở trường đại học cho đến khi mình đi làm, mình luôn chọn làm game. Làm game vui vãi, và với mình thì chẳng có gì vui bằng việc nhìn thấy sản phẩm, tâm huyết của mình ngon hơn đẹp hơn mỗi ngày. Đó là lý do tại sao mình thích làm game, và mình thường xuyên từ chối làm những sản phẩm khác như web hay app. Mình chỉ muốn tập trung vào làm những con game tốt hơn.

Tại blog này, mình sẽ kể lại câu chuyện về việc mình đã trở thành một lập trình viên làm game như thế nào, cũng như những kinh nghiệm mà mình luôn hy vọng rằng có ai đó đã chỉ cho mình khi mình bắt đầu. Ngoài ra, mình còn duy trì một trang tiếng Anh để thảo luận những vấn đề kỹ thuật, cũng như những vấn đề mà mình cảm thấy đúng ở mọi nơi chứ không chỉ gói gọn ở Việt Nam.

Hi vọng là nó sẽ trở nên hữu ích với mọi người